Nghiên cứu và phát triển

Chúng tôi đã hợp tác với Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, Đại học Y khoa Trung Quốc và Hiệp hội Dinh dưỡng Động vật, Nghiên cứu và phát triển tất cả các sản phẩm. thông qua các thí nghiệm đặc biệt của chúng tôi , có kết quả tốt, sản phẩm được đưa vào thị trường để bán.

IMG_20201215_110708
IMG_20201215_110736
laboratory
HPLC